Ładowanie...

Ciasteczka

POLITYKA CIASTECZEK (COOKIES)
1. Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ilekroć w niniejszej Polityce cookies jest mowa o:
1) „Muzeum” lub „Administratorze serwisów”, należy przez to rozmieć Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 96/2016, NIP: 9512414063, REGON: 364481345;
2) „Serwisy” – niżej wymienione serwisy, których właścicielem jest Muzeum:
https://mt514.pl,
https://portal.muzeumjp2.pl,
http://nowybip.pl,
https://www.facebook.com/Mt5.14muzeum/,
https://www.flickr.com/photos/mt5_14,
https://www.instagram.com/muzeum_mt514/,
https://twitter.com/MT5_14,
https://twitter.com/MT5_14IT,
https://twitter.com/MT5_14ES,
https://sklep.mt514.pl/;
3) „Pliki cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
4) „Użytkownik” – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którymi dostępne są Serwisy.
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Muzeum nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisów. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakikolwiek trzeciej strony.
4. Administrator oświadcza, Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika. Administrator oświadcza, że w Serwisach nie są stosowane tzw. Tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisów.
6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła; analizy sposobów, w jakich Użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
7. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
2) „stałe” (persistent cookies) – pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
3) cookies firm zewnętrznych - informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy:
a) Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA,
b) Instagram.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
c) Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
d) Twitter.com – administrator: Twitter, Inc z siedzibą w USA,
e) SAREhub – administrator SARE S.A. z siedzibą w Rybniku w Polsce.
8. Dodatkowo w ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
3) „wydajnościowe” pliki cookies - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
4) „funkcjonalne” pliki cookies - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5) „reklamowe” pliki cookies - pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
10. Administrator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisów reklamodawców oraz partnerów.
12. Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu plików cookies, które będą pobierane w Serwisach, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.