Ładowanie...

Ceny biletów

Bilety indywidualne na wystawę stałą: 

 • Bilet normalny: 25 zł
 • Bilet ulgowy: 20 zł
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł
 • Bilet normalny dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 20 zł
 • Bilet ulgowy dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 16 zł
 • Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny (wejściówki do pobrania w kasie)

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia.


 Bilety grupowe na ofertę edukacyjną (powyżej 9 osób). Wymagana wcześniejsza rezerwacja:

 • Przewodnik muzeum w jęz. polskim: 150 zł
 • Przewodnik muzeum w jęz. obcym: 200 zł
 • Bilet grupowy: 15 zł/os.
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł 

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia. Wybrane tematy zwiedzania. 


 Bilety grupowe (powyżej 9 osób) na wystawę stałą: 

 • Bilet grupowy: 15 zł/os.
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia. 


  Bilety na warsztaty edukacyjne dla szkół (powyżej 9 osób). Wymagana wcześniejsza rezerwacja:

 • Jednorazowa opłata za Edukatora: 400 zł
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł/os. 

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia. Wybrane tematy zwiedzania. 


   Bilety na zajęcia wyjazdowe dla szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja:

 • Jednorazowa opłata za zajęcia: 600 zł

Audioprzewodnik: 

 • 10 zł

 Akceptujemy karty:

 Logo Karty Dużej RodzinyLogo Warsawpass

 


Ulgi i zwolnienia z opłat

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum zgodnie z Ustawą o muzeach przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5. kombatantom.


Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5. dzieciom do lat 6 (nie dotyczy oferty edukacyjnej);
6. weteranom i weteranom poszkodowanym.